Menu

Ogłoszenia

PROJEKT:
WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W CELU INTERNACJONALIZACJI FIRMY TRANS-TEX


Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez TRANS-TEX nowego modelu biznesowego mającego na celu generowanie przychodów w oparciu o zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Nowy model biznesowy będzie wdrażany zgodnie z opracowaną w styczniu 2018 roku strategią umiędzynarodowienia firmy, zawierającą plan działań, które TRANS-TEX musi podjąć aby uzyskać przewagę konkurencyjną na wybranych rynkach docelowych. Rynkami tymi są: Włochy, Dania, Francja, Wielka Brytania.

Plan wejścia na nowe rynki składa się z następujących zadań:

 • Zadanie 1 Udział w targach  Heimtextil Frankfurt, Niemcy  – edycja 8 -11 stycznia 2019
 • Zadanie 2 Udział w targach Interzum Kolonia, Niemcy – edycja maj 2019
 • Zadanie 3 Dobór partnerów na rynkach docelowych
 • Zadanie 4 Organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi
 • Zadanie 5 Projekt i druk materiałów promujących ofertę

PLIKI DO POBRANIA:

PROJEKT:
usługa badawczo-rozwojowa, polegająca na opracowaniu dzianiny dystansowej ze zintegrowanym systemem generującym promieniowanie UV-C
__06.02.2019


Przedmiotem projektu jest usługa badawczo-rozwojowa, polegająca na opracowaniu dzianiny dystansowej ze zintegrowanym systemem generującym promieniowanie UV-C, w celu redukcji mikrobiologicznej w trakcie użytkowania wyrobu.

Projekt składa się z 3 zadań. W ramach zadania 1 zostaną przeprowadzone badania modelowe, w tym zaprojektowanie i symulacja sposobu integracji systemu generującego promieniowanie UV-C w strukturę dzianiny. Zadanie zakłada analizę możliwości zastosowania różnych układów światłowodów i diod emitujących promieniowanie UV-C oraz sposobów ich implementacji w dzianinie. Rezultatem zadania będzie wybór optymalnych rozwiązań integracji systemu z dzianiną oraz przygotowanie wybranych prototypów. W ramach zadania 2 zostaną przygotowane próbki do badań mikrobiologicznych zanieczyszczone wybranymi mikroorganizmami świadczącymi o skażeniu sanitarnym i ważnymi z punktu widzenia zakażeń szpitalnych. Zostanie także przeprowadzona analiza skuteczności redukcji mikrobiologicznej pod wpływem promieniowania UV-C. Dodatkowo zostaną przeprowadzone oznaczenia ogólnej ilości mikroorganizmów. Rezultatem zadania będzie wybór prototypów, które zapewnią redukcję mikroorganizmów na poziomie min. 50%. Zadanie 3 obejmuje walidację prototypu i przygotowanie dokumentacji końcowej. Na podstawie najefektywniejszego pod względem redukcji biologicznej rozwiązania systemu zostanie wybrany i udoskonalony pod względem technicznym i jakościowym prototyp systemu.

Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa charakteryzująca się:

 • redukcją mikrobiologiczną z wykorzystaniem diod UV-C w materiale tekstylnym,
 • użyciem elastycznych światłowodów zintegrowanych z dzianiną,
 • szerokim zastosowaniem w tekstyliach medycznych i domowych.

Planowane jest osiągnięcie możliwości redukcji mikroorganizmów o 50% w warstwie powierzchniowej dzianiny, w stosunku do sytuacji bez zastosowania promieniowania UV-C. Ponadto dzianina pozostanie elastyczna, łatwa w konserwacji i bezpieczna w eksploatacji.


PLIKI DO POBRANIA:

PROJEKT:
URUCHOMIENIE PRODUKCJI DZIANIN MATERACOWYCH, POKROWCÓW I MATERACÓW Z DODATKIEM PRZĘDZY MIEDZIANEJ W OPARCIU O WŁASNĄ TECHNOLOGIĘ
__24.10.2017


W latach 2016-2017 Spółka realizuje projekt pn. URUCHOMIENIE PRODUKCJI DZIANIN MATERACOWYCH, POKROWCÓW I MATERACÓW Z DODATKIEM PRZĘDZY MIEDZIANEJ W OPARCIU O WŁASNĄ TECHNOLOGIĘ

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych.
Planowane do implementacji w działalności TRANS-TEXu innowacje są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R, których celem było opracowanie technologii produkcji dzianin materacowych, pokrowców i materaców z dodatkiem przędzy miedzianej. Rozwiązanie technologiczne powstało na przełomie lat 2015-2016, ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i w chwili obecnej nie jest stosowane nigdzie na świecie.

Wdrożenie technologii w połączeniu z możliwościami technicznymi planowanych do nabycia urządzeń umożliwi produkcję nowych wyrobów, niewytwarzanych obecnie na rynku, takich jak:

 1. Materac z pokrowcem zewnętrznym dzianinowym z dodatkiem przędzy Cupron oraz pokrowcem wewnętrznym technicznym i wkładem z pianki strefowej
 2. Pokrowiec dzianinowo-tkaninowy z dodatkiem przędzy Cupron i z wewnętrznym pokrowcem technicznym
 3. Dzianina materacowa z dodatkiem przędzy Cupron

Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa technologię konieczne jest nabycie maszyn dziewiarskich, tkackich, oprzyrządowania do maszyn dziewiarskich oraz pompy próżniowej, co stanowi zakres rzeczowy projektu. Dodatkowo planowana jest innowacja organizacyjna w obszarze zarządzania produkcją.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

PROJEKT:
Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy Trans-Tex
__14.11.2017


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup przez Trans-Tex usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego mającego na celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Produktem realizacji projektu będzie strategia umiędzynarodowienia Spółki, zawierającą plan działań, które Trans-Tex musi podjąć aby uzyskać przewagę konkurencyjną na wybranych rynkach docelowych. .

Realizacja projektu składa się z jednego zadania pn. Opracowanie nowego modelu biznesowego mającego na celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa – usługa doradcza

Zadaniu odpowiada wskaźnik: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 43 800,00 PLN

Efekty realizacji projektu będą mierzone poprzez następujące wskaźniki:
Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych  w zakresie internacjonalizacji – 1 szt.
Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego modelu biznesowego – 6 szt.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania II.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe nr 1/UE
na opracowanie modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy dotyczące projektu pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy Trans-Tex” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

POBIERZ
> Zapytanie ofertowe nr 1/UE [pdf]
> Informacja o wyborze dostawcy [doc]
[ POBIERZ pdf ] Informacja o wyborze – maszyny tkackie
[ POBIERZ pdf ] Zapytanie ofertowe – maszyny tkackie
[ POBIERZ pdf ] Wzór umowy Zał nr 2- maszyny tkackie
[ POBIERZ pdf ] Informacja o wyborze – maszyny dziewiarskie
[ POBIERZ pdf ]  Zapytanie ofertowe – maszyny dziewiarskie
[ POBIERZ pdf ]  Wzór umowy Zał nr 2- maszyny dziewiarskie
tkaniny pościelowe